Kurumsal

SEÇ-G

Sağlık, Emniyet, Çevre ve Güvenlik

İş kazalarını ve çevre kirliliğini önlemek için her türlü tedbirin alınarak insana ve çevreye zarar vermeden faaliyetlerimizi sürdürmek temel amacımızdır.

Sektörün yapısı gereği faaliyet alanlarımız ağır ve tehlikeli işler kapsamına girdiğinden çalışanlarımıza genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, iş kazaları ve meslek hastalıkları sebepleri ve işyerindeki riskler, kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, yasal mevzuat ile ilgili bilgiler, işyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma, uyarı işaretleri, kimyasal, fiziksel ve biyolojik maddelerle ortaya çıkan riskler, temizlik ve düzen, yangın olayı ve yangından korunma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, ilk yardım ve kurtarma gibi konularda eğitim verilmesinin yanında mesleki eğitimler de verilmektedir.

İstasyonlarımızda da aynı güvenli çalışma ortamının sağlanması için Bayilerimiz ve çalışanları çevre, iş sağlığı ve iş güvenliği, oluşabilecek riskler ve alınması gereken önlemler konularında eğitimler verilerek bilinçlendirilmektedir.

Bu konulardaki performansımızı geliştirerek ürünlerimizin çevreye uyumlu bir şekilde satışını yapacağımızı taahhüt ederiz.