Haberler & Duyurular

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

06.12.2022

 

 

ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Bilindiği üzere Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlara ilişkin 527 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 24/3/2021 tarihli ve 31433 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda söz konusu Genel Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre EKÜ’süz EN Pompa ÖKC’lerin en geç (19.09.2022 tarihli duyuru ile değişen ibare) 31/12/2022 tarihine kadar, (b) bendine göre ise EKÜ’lü EN Pompa ÖKC’lerin en geç 31/12/2023 tarihine kadar YN Pompa ÖKC’lerle değiştirilmesi zorunludur.

Söz konusu Genel Tebliğe göre gerek EKÜ’süz gerekse EKÜ’lü Eski Nesil Pompa Ödeme Kaydedici Cihazların akaryakıt istasyonu işletmeleri tarafından üçüncü kişilere satışı veya devri yapılamaz.

Ayrıca, söz konusu Genel Tebliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre EN Pompa ÖKC’lerin üretimi, ithali, mühürlenmesi ve satışı (14.06.2022 tarihli duyuru ile değişen ibare) 30/9/2022 tarihinden itibaren yapılmayacaktır. Bakanlığımızca onaylı EKÜ’süz ve EKÜ’lü cihazların marka ve model bilgileri ile anılan Tebliğ kapsamında son kullanım tarihleri aşağıda yer almaktadır.

3100 SAYILI KANUNA GÖRE ONAYLI EKÜ'SÜZ EN POMPA ÖKC LİSTESİ

SIRA NO

FİRMA ADI

CİHAZIN MARKA
VE
MODELİ

SON KULLANIM TARİHİ

1

E DATA Elektronik San. Ve Tic.
A.Ş.

1) PROFİLO YK-3005

31.12.2022

2) PROFİLO YK-3005 C

3) PROFİLO YK-3005 M

2

MEPSAN Petrol Cihazları San.
Ve Tic. A.Ş.

1) UNIMEP PCR 05

2) UNIMEP PCR 05 MULTI

3) OİL POS 2011

3

TOKEN Finansal Teknolojiler
A.Ş.

1) BEKO 998 PCR

4

İNFOBİT Bilgisayar Hizmetleri
Ve Tic. Ltd. Şti.

1) YAKUT YPK-01

 

SIRA NO

FİRMA ADI

CİHAZIN MARKA
VE
MODELİ

SON KULLANIM TARİHİ

1

E DATA Elektronik San. Ve Tic.
A.Ş.

1) PROFİLO YK-320S C EJ

31.12.2023

2) PROFİLO YK-320S M EJ

3) PROFİLO YK-320S S

2

MEPSAN Petrol Cihazları San.
Ve Tic. A.Ş.

1) UNIMEP PCR 09

3

PAVO Teknik Servis Elektrik
Elektronik San Ve Tic. A.ş.

1) TEKNOLOJİ Payminal
TP6000-A

4

TOKEN Finansal Teknolojiler
A.Ş.

1) BEKO 999 PCR-E

5

TURPAK   Elektromanyetik
Yakıt İkmal Sis. Tic. A.ş.

1) TURPAK TCR

2) TURPAK TDR

3 ) TURPAK HCR

 

29/4/2021 tarihli ve 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile eklenen madde gereğince; (213 Sayılı Kanun md 359/ç) Hazine ve Maliye Bakanlığınca yetkilendirilmediği halde, ödeme kaydedici cihaz mührünü kaldıran, donanım veya yazılımını değiştiren veya yetkilendirilmiş olsun ya da olmasın ödeme kaydedici cihazın hafıza birimlerine, elektronik devre elemanlarına veya harici donanım veya yazılımlarla olan bağlantı sistemine ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemlere fiziksel veya bilişim yoluyla müdahale ederek; gerçekleştirilen satışlara ait mali belge veya bilgilerin cihazda kayıt altına alınmasını engelleyen, cihazda kayıt altına alınan bilgileri değiştiren veya silen, ödeme kaydedici cihaz veya bağlantılı diğer donanım ve sistemler ya da kayıt dışı satışın önlenmesi için kurulan elektronik kontrol ve denetim sistemleri veya ilgili diğer sistemler tarafından Bakanlığa veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına elektronik ortamda iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyen veya bunların gerçeğe uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenlerin üç yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.

Devamla; 7318 Sayılı Kanun ile eklenen madde gereğince (213 Sayılı Kanun md 367/4üncü bent) Yukarıda yazılı suçların işlendiğinin inceleme sırasında tespiti halinde incelemenin tamamlanması beklenmeksizin, sair suretlerle öğrenilmesi halinde ise incelemeye başlanmaksızın Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları tarafından bu tespitlere ilişkin rapor düzenlenecek ve rapor değerlendirme komisyonunun mütalaasıyla birlikte keyfiyet Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilecektir. Diğer taraftan, kamu davasının açılması için incelemenin tamamlanması şartı aranmayacaktır. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan araştırma, inceleme, denetim gibi çalışmalarda ilk maddede yazılı suçların işlendiğinin tespiti halinde, bu duruma ilişkin bilgi ve belgeler ivedilikle Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilecektir.

EKÜ’SÜZ YAZARKASASI BULUNAN BAYİLERİMİZİN SÖZ KONUSU YAZARKASALARINI EN GEÇ 31/12/2022 TARİHİNE KADAR GİP ONAYLI YENİ NESİL YAZARKASA SATIŞI YAPAN FİRMALARDAN TEDARİK EDEREK YENİLEMESİ ZORUNLUDUR. YENİ NESİL YAZARKASA İLE YENİLENMEMESİ HALİNDE İLGİLİ KURUM TARAFINDAN İSTASYONLARA CEZAİ MÜEYYİDELER UYGULANACAKTIR.

 

Konunun önemine binaen bilgi edinilmesini rica ederiz. 

 

 

 

 

 

Geri Dön

Diğer Haberler