İnsan Kaynakları

TERMO Kariyer:
Başarı ekip işidir. TERMO, başarıyı ancak işinde uzman ve motivasyonu yüksek bireylerle sağlayabileceğini biliyor. Bu amaçla; “Kurumsal Kaynak Yönetimi” ile dinamik bir performans sistemi oluşturma çalışmalarını sürdürmektedir.

 
Seçim ve İş Kabulü
TERMO, gelecek hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyduğu insan kaynağını; doğrudan yapılan işbaşvuruları ve danışman firma kanallarıyla yapmaktadır.

 
Performans Değerlendirme
Bireysel performans değerlendirme sistemi ile çalışan TERMO, gelecek yılın iş hedeflerini belirler vekişisel gelişim planlarını oluşturur. Bu değerlendirmenin sonuçları ücretlerin belirlenmesi, kariyer veeğitim planlamasına yansır. Değerlendirmede, bireyin işindeki başarısı, kuruma katkısı, sorumlulukanlayışı ve kişisel gelişimi esastır.
TERMO’da, ortak değerlerine sahip, takım çalışmasına inanan, yürüttüğü görev ve sorumluluklarda her zaman dürüst ve şeffaf olan, gelişime açık, yenilikçi, yaratıcı fikirler üreten, dinamik bir insan kaynakları yapısı hedeflenmektedir.